Emisiunea
Asociații de pacienți
Data
Autor
Dan Alexandru

1576826048157470.jpg


La final de an, APWR a organizat o intalnire de informare de la Iasi in cadrul proiectului ProGeneRare cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saracieiObiectivul specific 4.8: "Îmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical TITLUL PROIECTULUI: ,,Îmbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialitati relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE - ProGeneRare" 

Contract: POCU/91/4/8/108073