Emisiunea
Breviar legislativ
Data
Autor
Alexandra Mănăilă


În această emisiune aflați ce prevede Hotărârea de modificare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, referitor la valorile punctelor per capita și per serviciu din Contractul Cadru.

Realizator: Alexandra Mănăilă