Emisiunea
Asociatii de Pacienti
Data
Autor
Dan Alexandru

LOGO-PROGENERARE.jpg


Aproape 800 de profesioniști în domeniul sănătății au fost beneficiarii proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE - ProGeneRare” - POCU/91/4/8/108073. Un curs în domeniul bolilor rare și genetică medicală, creditat cu 30 puncte EMC, a fost pus la dispoziția a 667medici și 122 asistenți medicali. Au mai avut loc 6 workshop-uri a câte 4 zile în cadrul cărora s-a efectuat training-ul medicilor din specialitățile genetică medicală și medicina de laborator din toate regiunile de dezvoltare în tehnologia de secvențiere de noua generație